Nyheter fra Norsecraft Tec AS

Norsecraft TEC AS effektiviserer vedlikeholdet og reduserer forbruket av fett og olje i norsk industri . Det har vist seg å være svært lønnsomt og riktig miljøprofil for kundene.

Mye av norsk industri på land og offshore går meget bra , Det er dog en utfordrende næring med høye krav til effektivitet,sikkerhet og krav til bærekraftig drift. Det viktige vedlikeholdet av maskiner og utstyr blir stadig mer viktig og lønsomt . Når næringene kombinerer økt sikkerhet, lønnsomhet og miljøfokus merker vi i Norsecraft Tec at vi har en stadig viktigere rolle.

Sentralsmøring i lys av FNs bærekraftsmål.

Norsecraft Tec AS er et selskap som eies av Indutrade AB.  Vi er stolte av å være en del av en virksomhet  som setter FNs bærekraftsmål på dagsorden. Som norges største leverandør av Sentralsmøresystemer og Oil Cleaning Systemer til norsk industri , har vi muligheten til å påvirke deler av FNs bærekraftsmål i riktig retning.

FNs bærekraftsmål «Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønster»

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser.
Som kunde hos Norsecraft Tec AS innen Sentralsmøring og Oil Cleaning Systems , vil du være en del av reduksjonen av overforbruk av miljøskadelige smøremidler, og utvide livslinjen til maskiner og utstyr betydelig.

Norsecraft Tec AS

Vår styrke er solid teknisk kompetanse som er bygget opp over mange år i bransjen. Dyktige og engasjerte medarbeidere står på for å løse de oppgavene vi møter. Dette kombinert med produkter av høy kvalitet gir oss en unik mulighet til å tilføre våre kunder et positivt utbytte av et samarbeid. Vi opplever at våre produkter og tjenester er etterspurt innenfor all type industri, både landbasert og offshore.Selskapet er i dag inndelt i to markedsområder vei & anlegg og offshore & industri, og vi har tre hovedproduktområder: Smøreteknikk , Pumpe & Doseringsteknikk og Oil Cleaning systems.

FOKUS PÅ KVALITETSLØSNINGER

Fra starten i 1980 har Norsecraft TEC AS fokusert sterkt på utvikling av egne løsninger med basis i våre agenturer. I dag er Norsecraft TEC AS sine hovedleverandører SKF Lincoln , Dopag & Metermix og Europafilter AB

Vår styrke har hele tiden vært nøkkelferdige, kundetilpassede kvalitetssystemer.

Norsecraft Tec AS og Teknor inngår partneravtale.

Norsecraft Tec AS og Teknor AS inngår partneravtale.
Norsecraft Tec AS utvider med en ny og viktig partner avtale.

Teknor AS blir salgs og montasjepartner innen løsninger fra SKF Lincoln sentralsmøring.

Avtalen blir et viktig supplement for begge selskaper for å kunne tilby markedsledende løsninger fra SKF Lincoln innen sentralsmøring & smøreteknikk.

Teknor AS er en av Norges fremste elektromekaniske bedrifter. De vikler, vedlikeholder, reparerer og selger alle typer roterende elektriske maskiner, frekvensomformere og styresystemer.
Gjennom reparasjon og vedlikehold, basert på lang kompetanse og moderne teknologi, forlenger vi levetiden for elektriske maskiner.

Teknor startet opp i 1951 under navnet Bjarne Dypvik Vikleverksted. Mer enn 60 år i bransjen har gitt oss en helt unik ekspertise. Vi er en høyteknologisk bedrift som hele tiden skal være helt i front, både teknisk og kompetansemessing. Hos oss har vi riktig kvalitet i alle ledd.

Avtalen styrker betydelig Norsecraft Tecs partnernettverket for å kunne tilby markedsledense løsninger innen sentralsmøring & smøreteknikk for industrien.

Norsecraft Tec er Norges ledende leverandør i over 40 år innen SKF Lincoln smøreteknikk og utstyr til alle typer for Industri, Offshore og anleggs segmentet.

Norsecraft Tec AS og Tratec Agdermaskin inngår partneravtale.

Tratec Agdermaskin Industri blir salgs og montasjepartner innen løsninger fra SKF Lincoln sentralsmøring.

Avtalen blir et viktig supplement for begge selskaper for å kunne tilby markedsledende løsninger fra SKF Lincoln.

Tratec Agdermaskin Industri er en betydelig servicebedrift som leverer produkter og systemer for håndtering av bulkmateriale for prosessindustri, pukk og grus, brensel, avfall og slam.

Avtalen styrker betydelig Norsecraft Tecs partnernettverket for å kunne tilby markedsledense løsninger innen sentralsmøring & smøreteknikk for industrien.

Norsecraft Tec er Norges ledende leverandør i over 40 år innen SKF Lincoln smøreteknikk og utstyr til alle typer for Industri, Offshore og anleggs segmentet.