RecondOil Box fra SKF

Norsecraft Tec AS er din pålitelige leverandør av RecondOil Box fra SKF. Med vår ekspertise og erfaring kan vi sikre at du får den beste støtten og oppfølgingen.RecondOil Box fra SKF, tilgjengelig gjennom Norsecraft Tec AS, er en revolusjonerende løsning for bruk av industriell smøreolje. Med vår patenterte Double Separation Technology (DST) kan du gjenbruke den samme oljen om og om igjen, og oppnå enestående renhet.Ved å samarbeide med Norsecraft Tec AS, kan du være trygg på at du får den optimale bruken av RecondOil Box. Vi vil veilede deg gjennom implementeringen og sikre at du oppnår maksimal fordel av denne innovative løsningen.

Med RecondOil Box fra SKF kan du bruke den samme oljen om og om igjen. Faktisk kan du oppnå renere olje enn noensinne tidligere. Maskinene dine kan fungere bedre, samtidig som oljen din kan transformeres fra et kostbart CO₂-fotavtrykk til en bærekraftig ressurs.

EUROPAFILTER OIL CLEANING SYSTEMS FRA NORSECRAFT TEC AS

SKF RecondOil fra Norsecraft Tec AS lukker løkken ved bruk av industriell smøreolje. Vår patenterte Double Separasjon Technology (DST) kan gjøre industriolje fra en kostbar forbruksvare til en pålitelig, sirkulær eiendel. SKF RecondOil lar deg bruke den samme oljen om og om igjen, og forlenge levetiden til industrioljene dine nesten uendelig- kjøp en gang, bruk for alltid!

Oljen kan renses ned til nanonivå – med alle originale egenskaper beholdt. Og ved å regenerere den samme oljen – om og om igjen – skapes det en kompromissløs sirkulær bruk.

Nesten alle industrielle maskiner bruker olje som smøremiddel. Hvert år brukes omtrent 19 millioner tonn industrielle smøremidler over hele verden. Produksjonen av denne oljen krever store mengder råolje, noe som har betydelige miljøkonsekvenser.

Etter at råoljen er utvunnet, må den transporteres, raffineres, sendes igjen og deretter modifiseres for å oppfylle spesifikke formål, før den til slutt når distributører og sluttbrukere.

Når oljen er brukt opp og ikke lenger fungerer som smøremiddel, må den kastes. Dessverre blir bare en liten del av all bruk olje resirkulert, vanligvis som basesmøreolje der tilsetningsstoffene som ble tilsatt under den opprinnelige modifiseringsprosessen, er fjernet. Den resirkulerte basesmøreoljen må deretter sendes, omformes og distribueres på nytt. Imidlertid blir den ofte dumpet eller brent som fyringsolje.

Hvert trinn i leverandørkjeden og livssyklusen til industrioljer forårsaker miljøpåvirkninger og bidrar til økte CO2-utslipp. Dette inkluderer utstyret som brukes i utvinningsprosessen, forbrenning av bensin for transport av oljen og forbrenning av brukt olje.

Men hva om du kunne gjenbruke all din industrielle olje igjen og igjen, uten å miste noen av de opprinnelige egenskapene? Med SKF RecondOil fra Norsecraft Tec AS er det mulig.

Med SKF RecondOils Double Separation Technology (DST) kan industriell smøreolje regenereres og gjenbrukes kontinuerlig, samtidig som alle de opprinnelige egenskapene bevares.

SKF RecondOil muliggjør en sirkulær oljeøkonomi samtidig som det betydelig reduserer miljøpåvirkningen og CO2-utslippene. Ved å gjenbruke den samme oljen reduseres behovet for utvinning, raffinering, transport og modifisering av råolje, samt avhending av forurenset olje. Dette fører til betydelige besparelser, både for deg og for vårt naturlige miljø.

Kundeeksempel:

Utfordringen:

Zapp Precision Metals Sweden AB opplevde en betydelig utfordring med forurensningspartikler i smøreoljen som hadde en negativ innvirkning på produktkvaliteten. Dette resulterte i hyppige oljeskift, noe som medførte betydelige kostnader knyttet til kjøp og avhending av olje, samt nedetid og produksjonstap.

Tidligere forsøk på å rense oljen ved hjelp av konvensjonelle filtreringsmetoder mislyktes da partiklene var mindre enn et mikron i størrelse og derfor ikke kunne fjernes effektivt.

Løsningen:

RecondOils integrerte DST-system ble installert på produksjonslinjen for å opprettholde kontinuerlig renhet i den sirkulerende oljen.

Resultater:

Selskapet gikk fra å måtte utføre oljeskift hver 12. uke til å eliminere behovet for oljeskift i løpet av de siste ni årene.

Nesten 40 oljeskift ble unngått, og den samme oljen har vært i kontinuerlig bruk i ni år.

Produktiviteten økte med 25% takket være konstant ren olje og unngått nedetid.

Behovet for å avvise produkter av lavere kvalitet ble redusert med 80%.

Karbonutslipp og miljøpåvirkning fra utvinning, transport, bearbeiding og avhending av omtrent 115 m3 olje ble eliminert.

EUROPAFILTER OIL CLEANING SYSTEMS FRA NORSECRAFT TEC AS

 Olje utgjør 2% av vedlikeholdsbudsjettet. Men påvirker 40% av vedlikeholdskostnadene

I dag bruker de fleste bedrifter sin industrielle olje til den brytes ned. Det betyr at oljen til slutt må kastes og erstattes med ny olje. Men siden applikasjonseiere ønsker å få mest mulig ut av oljen, kjøres maskiner ofte med forurenset olje i lange perioder – en vanlig årsak til for tidlig utstyrssvikt.

Faktisk kan smøring (og smørerelaterte aktiviteter) påvirke mer enn 40 % av det totale vedlikeholdsbudsjettet i ting som:
Utskifting av slitte reservedeler og komponenter (lagre, kjeder, motorer, pumper, hydrauliske komponenter osv.)
Økte vedlikeholdspersonalkostnader på grunn av maskinfeil og flere vedlikeholdsstopp.

Du har med andre ord mye å vinne på å hele tiden holde oljen ren. Maskinene dine kjører bedre, lever lenger og blir mer produktive med mindre nedetid. Det betyr færre reparasjoner og komponentkjøp.

Levetiden til olje påvirkes av forurensninger. Hvis forurensningene får fortsette i et system, vil de gradvis forringe oljen til den ikke lenger er funksjonell.

Nanopartikler Nanopartikler utgjør 80% av alle partikler i oljen og forårsaker alvorlig skade. De fungerer også som en katalysator for oksidasjon i oljen, som akselererer aldringsprosessen til oljen. En vanlig filter kan ikke fjerne nanopartikler, kun mikropartikler.

Lakk Lakk forårsaker slitasje på maskiner og termisk stress, og fremskynder nedbrytningsprosessen til oljen. Hovedkilden til lakkdannelse i oljen er oksidasjonsbiprodukter.

Vann Tilstedeværelsen av vann i oljen kan forårsake korrosjon og redusere komponentenes levetid. Vann påvirker også oljens viskositet og forringelse av smøreegenskapene.

Levetiden til olje påvirkes av forurensninger. Hvis forurensningene får fortsette i et system, vil de gradvis forringe oljen til den ikke lenger er funksjonell.

Nanopartikler Nanopartikler utgjør 80% av alle partikler i oljen og forårsaker alvorlig skade. De fungerer også som en katalysator for oksidasjon i oljen, som akselererer aldringsprosessen til oljen. En vanlig filter kan ikke fjerne nanopartikler, kun mikropartikler.

Lakk Lakk forårsaker slitasje på maskiner og termisk stress, og fremskynder nedbrytningsprosessen til oljen. Hovedkilden til lakkdannelse i oljen er oksidasjonsbiprodukter.

Vann Tilstedeværelsen av vann i oljen kan forårsake korrosjon og redusere komponentenes levetid. Vann påvirker også oljens viskositet og forringelse av smøreegenskapene.