Casestudie: Eidsiva Hydropower AS sto overfor utfordringen med å maksimere levetiden til isolasjonsoljen og papiret inne i transformatorer.

Med forståelse for den avgjørende sammenhengen mellom renslighetsnivåer, oljetørrhet og levetiden til både olje og papirisolasjon, ønsket de å utforske metoder for å forlenge levetiden til disse viktige komponentene.

Implementering

For å møte denne utfordringen implementerte Eidsiva Oil Cleaning løsningen . Dette innebar montering av en enkelt renseenhet konfigurert som en «Kidneyloop» oljesystemrenser innenfor en offline krets.

Systemet opererer kontinuerlig, og behandler isolasjonsoljen mens transformatorer forblir i drift. Oljen renses fra ekspansjonstanken og returneres til oljereservoaret/transformator, og sikrer kontinuerlig rensing.

Kunde

Eidsiva Energi AS er et energiselskap eid av Innlandet Energi Holding, Oslo kommune (gjennom Hafslund E-CO AS) og Åmot kommune. Hovedkontoret er i Hamar.

Systemdetaljer

  • Type: Oljefylt Krafttransformator
  • Installert år: 2008
  • Oljevolum: 20 000 liter isolasjonsolje

Konklusjon:

Eidsiva oppnådde betydelig suksess med å forlenge levetiden til transformatoroljen gjennom denne innovative løsningen. Testspenningen for isolasjon, en avgjørende indikator for isolasjonshelse, opplevde en bemerkelsesverdig økning på 10%. Dette resultatet understreker effektiviteten til løsninger fra Norsecraft Tec AS med å forbedre den operative levetiden og påliteligheten til Eidsivas transformatorer.