SKF RecondOil – Oil Cleaning systems fra Norsecraft Tec AS

Høyere priser på industrielle oljer kan være uunngåelig, men høyere kostnader er det ikke. Etter hvert som oljen i maskinene deres blir mer verdifull, vil brukerne ha mer insentiv til å få den til å vare.

Ved å ta i bruk dokumentert beste praksis innen smørehåndtering kan industrielle brukere dramatisk forlenge tiden mellom oljeskift, samtidig som maskinens pålitelighet og generelle prosessytelse forbedres.

Europafilter Oil Cleaning systems fra Norsecraft Tec AS

TRIBOLOGI – FRA NORSECRAFT TEC AS

Bruk av effektive filtrerings– og behandlingssystemer er svært viktig for å holde oljen så ren som mulig i drift.

Regelmessig oljeanalyse hjelper brukerne med å forstå tilstanden til oljen, slik at de kan iverksette tiltak for å maksimere levetiden og planlegge oljeskift på det optimale tidspunktet.

Endelig er det nå mulig å bruke avanserte regenereringsteknologier på brukt olje, fjerne akkumulerte forurensninger og gjøre det mulig å gjenbruke den samme oljen igjen og igjen.

En virkelig sirkulær bruk av olje med dobbel separasjonsteknologi

Hva er dobbel separasjon teknologi (DST)?

DST er en ny teknologi for industriell oljeregenerering. Denne banebrytende, patenterte teknologien kan endre måten vi ser på industrielle oljer – fra en kostbar forbruksvare til en fullstendig sirkulær eiendel.

Hva gjør denne teknologien annerledes?

Teknologien erstatter ikke konvensjonelle filtre. I stedet er det et tillegg som tar deg utover konvensjonell filtrering. Oljen din blir renere enn noen gang før. Og ved å fjerne selv de minste forurensningene, kan vi forhindre at oljen din eldes. Dette betyr at den samme oljen kan brukes igjen og igjen. I noen tilfeller på ubestemt tid.

Hvor kan dobbel separasjon (DST)brukes?

Vel, i nesten alle bransjer: metallbearbeiding; papirmasse og papir; gruvedrift; generell produksjon; marine applikasjoner og mer. Nesten hvor som helst hvor industriell olje brukes.

Hva er fordelene?

Du trenger kanskje aldri å kjøpe ny olje igjen. Eller kast brukt olje. I tillegg til å spare penger, kan det også resultere i en betydelig reduksjon av karbonavtrykket ditt. I tillegg kan ultraren olje for mange prosesser gi betydelige ytelsesforbedringer og lengre levetid for maskinen.