Code of Conduct for Business Partners of Norsecraft Tec AS

Til alle Indutrade forretningspartnere og leverandører.Vi er forpliktet til høye standarder når det gjelder integritet, bærekraft og etikk
forretningsførsel.

Vi adresserer samfunnsansvar gjennom hele forsyningskjeden vår, og vi
forventer at våre leverandører og forretningspartnere gjør det samme.

Vi bryr oss om våre leverandørers og
forretningspartneres bærekraftsprestasjoner, og vi ønsker å utvikle nære relasjoner med
partnere som deler vår tilnærming til å gjøre forretninger.

Disse etiske retningslinjene for leverandører gjenspeiler vår ambisjon om å samarbeide med våre leverandører og
forretningspartnere for å fremme respekt for menneskerettigheter, omsorg for miljøet og etiske
forretningsførsel.

Vi forventer at våre leverandører og forretningspartnere overholder det essensielle og
overordnede prinsipper og retningslinjer som er skissert i disse etiske retningslinjene.

Vi innser at det å oppnå et forretningsklima der bærekraft er integrert i måten vi gjør det på
Virksomheten krever en laginnsats. Vi oppfordrer derfor våre leverandører og samarbeidspartnere til å
implementere disse prinsippene og retningslinjene i forhold til sine partnere, leverandører og underleverandører

Supplier Code of Conduct_Indutrade_2019