Nyheter fra Norsecraft Tec AS

Sikre og Effektive Vedlikeholdsløsninger med Automatisk Smøring

Automatisk smøreenhet / System 24 FILTERS

Daglig opplever vi arbeidsulykker, til tross for strenge sikkerhetsstandarder. Over 20% av de alvorlige hendelsene på arbeidsplassen er knyttet til vedlikeholdsoppgaver. Norsecraft Tec AS introduserer automatiske smøresystemer som ikke bare øker sikkerheten, men også forbedrer effektiviteten gjennom forebyggende vedlikeholdsrutiner.

Vedlikeholdsarbeid er nødvendig, men det kan også være risikabelt og kostbart, og i verste fall true liv og helse. Tidligere var manuell smøring den eneste løsningen, men med automatiske smøresystemer kan antall arbeidsulykker reduseres betydelig. I tillegg har vi sett en reduksjon i kostnader samtidig som driftssikkerheten til maskinparken har økt betraktelig. Smørepunktene er ofte plassert på utilgjengelige steder, og smøring kan bare utføres når systemet er ute av drift, noe som har ført til høye ulykkestall innen vedlikeholdsarbeid.

Skader som kan oppstå under manuelt smørearbeid inkluderer klemming, fall, stress, eksponering for helsefarlige stoffer, skader fra bevegelige maskindeler og belastningsskader. Ved å implementere automatiske smøresystemer reduseres kontakt mellom vedlikeholdspersonell og maskinparken, og et tryggere arbeidsmiljø skapes. Studier viser at antall arbeidsulykker knyttet til smørearbeid kan reduseres med opptil 90% ved bruk av automatiske smøresystemer.

Fordeler med automatiske smøresystemer:

  1. Smørepunktene flyttes bort fra farlige områder.
  2. Forlenget serviceintervall.
  3. Redusert eksponering for helsefarlige smøremidler.
  4. Redusert risiko for glatte overflater forårsaket av smøresøl.
  5. Kostnadsbesparelser gjennom færre arbeidsulykker.
  6. Reduksjon i antall uplanlagte driftsstopp.

Vedlikehold er avgjørende for å sikre lønnsomheten i en bedrift, men det bør aldri utsette personalet for risiko. Med over 20 års erfaring som spesialister innen smøresystemer og automasjon, hos Norsecraft Tec AS, kan vi hjelpe deg med å minimere risikoer, sikre driften og øke lønnsomheten, samtidig som vi tar vare på miljøet. Kontakt oss for skreddersydde løsninger basert på dine unike behov og utfordringer.

Norsecraft Tec AS og Teknor inngår partneravtale.

Norsecraft Tec AS og Teknor AS inngår partneravtale.
Norsecraft Tec AS utvider med en ny og viktig partner avtale.

Teknor AS blir salgs og montasjepartner innen løsninger fra SKF Lincoln sentralsmøring.

Avtalen blir et viktig supplement for begge selskaper for å kunne tilby markedsledende løsninger fra SKF Lincoln innen sentralsmøring & smøreteknikk.

Teknor AS er en av Norges fremste elektromekaniske bedrifter. De vikler, vedlikeholder, reparerer og selger alle typer roterende elektriske maskiner, frekvensomformere og styresystemer.
Gjennom reparasjon og vedlikehold, basert på lang kompetanse og moderne teknologi, forlenger vi levetiden for elektriske maskiner.

Teknor startet opp i 1951 under navnet Bjarne Dypvik Vikleverksted. Mer enn 60 år i bransjen har gitt oss en helt unik ekspertise. Vi er en høyteknologisk bedrift som hele tiden skal være helt i front, både teknisk og kompetansemessing. Hos oss har vi riktig kvalitet i alle ledd.

Avtalen styrker betydelig Norsecraft Tecs partnernettverket for å kunne tilby markedsledense løsninger innen sentralsmøring & smøreteknikk for industrien.

Norsecraft Tec er Norges ledende leverandør i over 40 år innen SKF Lincoln smøreteknikk og utstyr til alle typer for Industri, Offshore og anleggs segmentet.

Norsecraft Tec AS og Tratec Agdermaskin inngår partneravtale.

Tratec Agdermaskin Industri blir salgs og montasjepartner innen løsninger fra SKF Lincoln sentralsmøring.

Avtalen blir et viktig supplement for begge selskaper for å kunne tilby markedsledende løsninger fra SKF Lincoln.

Tratec Agdermaskin Industri er en betydelig servicebedrift som leverer produkter og systemer for håndtering av bulkmateriale for prosessindustri, pukk og grus, brensel, avfall og slam.

Avtalen styrker betydelig Norsecraft Tecs partnernettverket for å kunne tilby markedsledense løsninger innen sentralsmøring & smøreteknikk for industrien.

Norsecraft Tec er Norges ledende leverandør i over 40 år innen SKF Lincoln smøreteknikk og utstyr til alle typer for Industri, Offshore og anleggs segmentet.

Verdien av virkelig ren olje I både mobile og stasjonære enheter har det alltid vært fokus på betydningen av oljens renhet. Hos Norsecraft Tec AS, som en pålitelig leverandør av SKF Recondoil systemer, er vi opptatt av å levere bærekraftige løsninger for oljehåndtering. Som en del av Indutrade AB, et selskap med sterkt engasjement for bærekraftige prinsipper, jobber vi for å bevare miljøet og forbedre driftseffektiviteten.

SKF RecondOil , levert fra Norsecraft Tec AS - Bærekraftig bruk av industriolje

SKF RecondOil Bytt til sirkulær bruk av olje

Betydningen av oljens renhet kan ikke undervurderes. Oljen er livsviktig for maskiner, og den brukes til smøring, kraftoverføring, overflatebeskyttelse, varmeoverføring og rengjøring. Men i løpet av disse funksjonene samler oljen naturligvis forurensninger som sliter på maskinene og får oljen til å forringes raskere.

Forurensning kan være gassformig, flytende, halvfast eller fast, og alle disse elementene kan forårsake betydelig skade på maskinkomponenter. Faktisk skyldes hele 82% av mekanisk slitasje partikkelkontaminering, og selv en teskje med smuss i 55 gallon/208 liter olje kan utgjøre rundt en milliard partikler som er 4 mikron eller større. Slike nivåer av forurensning er svært skadelige. Viskositeten reduseres, noe som fører til slitasje og hindrer at oljen beskytter komponentene. I tillegg blir tilsetningsstoffene i oljen uttømt mens de forsøker å håndtere forurensningen, noe som fører til kortere levetid for både oljen og utstyret.

Skadene forårsaket av forurensning kan ofte gå ubemerket hen i de tidlige stadiene, da effektene akkumuleres over tid. For eksempel kan det ta opptil 20% effektivitetstap i et hydraulisk system før en operatør legger merke til problemet, samtidig som drivstofforbruket øker og slitasjen på komponenter akselererer.

Ren olje forbedrer påliteligheten I de fleste markeder er en organisasjons konkurransefortrinn basert på evnen til å produsere produkter av høy kvalitet til lavest mulig kostnad. Dette oppnås gjennom økt maskinpålitelighet. Pålitelighet handler om å kunne stole på at utstyret produserer det det er ment å produsere, når det skal produsere det, og i så lang tid som planlagt, uten avbrudd.

Når det gjelder oljens rolle i pålitelighet, er det klart at jo færre partikler det er i oljen, desto mindre slitasje, adhesjon og korrosjon vil det være. Og jo mindre slitasje, adhesjon og korrosjon, desto lengre vil utstyret vare. Hvis utstyret varer lenger, kan det utføre sin designfunksjon over en lengre periode, og dermed vil utstyret være mer pålitelig.

Når man ser på det store bildet, reduserer ren olje driftskostnadene for utstyret over levetiden. Dette maksimerer levetiden og gir en høyere avkastning på investeringen. Forbedret pålitelighet setter selskapet i toppen av listen over foretrukne produsenter eller leverandører, med høykvalitetsprodukter til lavest mulig kostnad. Dette resulterer i høyere fortjenestemarginer og økt avkastning for aksjonærene.

Redusere kostnadene på veien Ren olje sparer kostnader på flere måter, inkludert redusert nedetid, færre komponentbytter, mindre avfall og færre arbeidstimer brukt på maskinsvikt. En vanlig smøreoljefeil mange fabrikker gjør hver dag, er å undervurdere de kostbare konsekvensene av å bytte olje for ofte. Når oljen holdes ren, kan oljeskiftintervallene forlenges, noe som reduserer behovet for å kjøpe ny olje og reduserer hyppigheten av oljeavfall (eller man kan til og med finne måter å unngå oljeskift helt). Mange fabrikker oppdager at den økte påliteligheten frigjør vedlikeholdsressurser til å håndtere andre problemer.

Miljøpåvirkningen av ren olje Bedrifter over hele verden har et ansvar for å redusere avfall og utslipp. Dette ansvar er ikke bare regulert av lover og forskrifter, men forbrukere og investorer vurderer også sterkt bærekraftige kvalifikasjonernår de velger å samarbeide med selskaper. For produksjonsanlegg er ren olje en måte å bruke olje lengre og redusere kjøpet av ny olje, samtidig som man møter stadig strengere miljøreguleringer. Brukt olje brytes sakte ned og er en stor kilde til forurensning i vannveier, og den kan til og med inneholde giftige kjemikalier og tungmetaller. Ved å implementere taktikker for kontroll av forurensning reduseres mengden olje som kastes, og dette beskytter miljøet vårt betydelig over tid.

Taktikker for kontroll av forurensning Nå som du er klar over hvordan forurensning forårsaker slitasje på maskiner og påvirker vedlikeholdsøkonomien din, er det viktig å sette kunnskapen ut i handling. Det er overraskende vanlig at fabrikker går langt for å overvåke tilstanden til utstyret og smøreoljene, men gjør veldig lite for å løse problemene som avdekkes. De minimale kravene for kontroll av forurensning inkluderer følgende:

  1. Filtrering av ny olje: Det første trinnet for å sikre ren olje er å ha et godt filter på plass for å fange opp forurensninger som er til stede i oljen ved levering til fabrikken. Enten oljen kommer i tønner, bøtter eller bulkleveranser, må et filteranlegg eller en filtervogn brukes ved første berøring med oljekontaineren og ved hver overføring av smøreolje.
  2. Effektiv kontroll av luftrommet: Hvis oljen sirkulerer i et reservoar eller flyter rundt inne i et hus, vil luft komme inn og erstatte det skiftende oljevolumet etter hvert som luftnivået endres. I slike tilfeller må luften filtreres for å fjerne de fine partiklene som alltid svever i atmosfæren. Dette vil bidra til å hindre at forurensninger fra atmosfæren kommer inn i systemet.
  3. Effektiv overføring og periodisk filtreringsevne: Det er viktig å installere hurtigkoblinger på overføringslanger for å forhindre forurensning av overføringslangen fra den umiddelbare omgivelsen. Hurtigkoblinger gir også en lekkasjefri tilkobling til tanker eller reservoarer. I tillegg gir de en mulighet for offline filtrering hvis forurensningsnivået overstiger det fastsatte målet for maskinen.

En ny måte å håndtere renheten på For å oppnå ren olje med de nevnte taktikkene, er det vanligvis en viss kostnad knyttet til det. Imidlertid er fordelene som oppnås vanligvis mange ganger høyere enn kostnadene. På samme måte som vi søker optimal pålitelighet, bør vi også søke optimal renhet som en del av påliteligheten.

Med dette i tankene har ny teknologi endret måten vi ser på olje. SKF’s RecondOil systemer, tilgjengelig gjennom Norsecraft Tec AS, gir en måte å eliminere selv de minste forurensninger med Double Separation Technology (DST). DST inneholder en kjemisk/mekanisk prosess som bruker overflatenes polaritet til å tiltrekke og fjerne forurensninger fra oljen. Med dette systemet er det ingen nedre grense for størrelsen på partikler som kan fjernes fra oljen. Dette endrer vår oppfatning av olje fra å være en kostbar forbruksvare til en eiendel som opprettholdes for å vare livet ut.

Norsecraft Tec AS og bærekraftige løsninger Norsecraft Tec AS er stolt av å være en del av Indutrade AB, et selskap som har et sterkt fokus på bærekraftige løsninger. Vi deler Indutrades engasjement for å bidra til en mer bærekraftig fremtid ved å tilby produkter og tjenester som reduserer miljøpåvirkningen og forbedrer driftseffektiviteten. Gjennom leveransen av SKF Recondoil systemer bidrar vi til å bevare ressurser, redusere avfall og oppfylle stadig strengere miljøkrav.

Vi tror at investering i rene oljeløsninger ikke bare er bra for virksomhetens bærekraft, men også for dens økonomi. Ved å forbedre påliteligheten og forlenge levetiden til utstyret, reduserer vi kostnadene knyttet til nedetid, komponentbytter og oljeavfall. Dette gir bedriften muligheten til å omallokere ressurser til andre viktige områder og øke lønnsomheten.

Kontakt Norsecraft Tec AS i dag for å lære mer om SKF Recondoil systemer og hvordan de kan hjelpe deg med å oppnå renere olje, bedre pålitelighet og en mer bærekraftig drift. Sammen kan vi skape en grønnere og mer effektiv fremtid.

Norsecraft Tec AS og Teknor inngår partneravtale.

Norsecraft Tec AS og Teknor AS inngår partneravtale.
Norsecraft Tec AS utvider med en ny og viktig partner avtale.

Teknor AS blir salgs og montasjepartner innen løsninger fra SKF Lincoln sentralsmøring.

Avtalen blir et viktig supplement for begge selskaper for å kunne tilby markedsledende løsninger fra SKF Lincoln innen sentralsmøring & smøreteknikk.

Teknor AS er en av Norges fremste elektromekaniske bedrifter. De vikler, vedlikeholder, reparerer og selger alle typer roterende elektriske maskiner, frekvensomformere og styresystemer.
Gjennom reparasjon og vedlikehold, basert på lang kompetanse og moderne teknologi, forlenger vi levetiden for elektriske maskiner.

Teknor startet opp i 1951 under navnet Bjarne Dypvik Vikleverksted. Mer enn 60 år i bransjen har gitt oss en helt unik ekspertise. Vi er en høyteknologisk bedrift som hele tiden skal være helt i front, både teknisk og kompetansemessing. Hos oss har vi riktig kvalitet i alle ledd.

Avtalen styrker betydelig Norsecraft Tecs partnernettverket for å kunne tilby markedsledense løsninger innen sentralsmøring & smøreteknikk for industrien.

Norsecraft Tec er Norges ledende leverandør i over 40 år innen SKF Lincoln smøreteknikk og utstyr til alle typer for Industri, Offshore og anleggs segmentet.

Norsecraft Tec AS og Tratec Agdermaskin inngår partneravtale.

Tratec Agdermaskin Industri blir salgs og montasjepartner innen løsninger fra SKF Lincoln sentralsmøring.

Avtalen blir et viktig supplement for begge selskaper for å kunne tilby markedsledende løsninger fra SKF Lincoln.

Tratec Agdermaskin Industri er en betydelig servicebedrift som leverer produkter og systemer for håndtering av bulkmateriale for prosessindustri, pukk og grus, brensel, avfall og slam.

Avtalen styrker betydelig Norsecraft Tecs partnernettverket for å kunne tilby markedsledense løsninger innen sentralsmøring & smøreteknikk for industrien.

Norsecraft Tec er Norges ledende leverandør i over 40 år innen SKF Lincoln smøreteknikk og utstyr til alle typer for Industri, Offshore og anleggs segmentet.

Norsecraft TEC AS effektiviserer vedlikeholdet og reduserer forbruket av fett og olje i norsk industri . Det har vist seg å være svært lønnsomt og riktig miljøprofil for kundene.

Mye av norsk industri på land og offshore går meget bra , Det er dog en utfordrende næring med høye krav til effektivitet,sikkerhet og krav til bærekraftig drift. Det viktige vedlikeholdet av maskiner og utstyr blir stadig mer viktig og lønsomt . Når næringene kombinerer økt sikkerhet, lønnsomhet og miljøfokus merker vi i Norsecraft Tec at vi har en stadig viktigere rolle.

Sentralsmøring i lys av FNs bærekraftsmål.

Norsecraft Tec AS er et selskap som eies av Indutrade AB.  Vi er stolte av å være en del av en virksomhet  som setter FNs bærekraftsmål på dagsorden. Som norges største leverandør av Sentralsmøresystemer og Oil Cleaning Systemer til norsk industri , har vi muligheten til å påvirke deler av FNs bærekraftsmål i riktig retning.

FNs bærekraftsmål «Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønster»

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser.
Som kunde hos Norsecraft Tec AS innen Sentralsmøring og Oil Cleaning Systems , vil du være en del av reduksjonen av overforbruk av miljøskadelige smøremidler, og utvide livslinjen til maskiner og utstyr betydelig.

Norsecraft Tec AS

Vår styrke er solid teknisk kompetanse som er bygget opp over mange år i bransjen. Dyktige og engasjerte medarbeidere står på for å løse de oppgavene vi møter. Dette kombinert med produkter av høy kvalitet gir oss en unik mulighet til å tilføre våre kunder et positivt utbytte av et samarbeid. Vi opplever at våre produkter og tjenester er etterspurt innenfor all type industri, både landbasert og offshore.Selskapet er i dag inndelt i to markedsområder vei & anlegg og offshore & industri, og vi har tre hovedproduktområder: Smøreteknikk , Pumpe & Doseringsteknikk og Oil Cleaning systems.

FOKUS PÅ KVALITETSLØSNINGER

Fra starten i 1980 har Norsecraft TEC AS fokusert sterkt på utvikling av egne løsninger med basis i våre agenturer. I dag er Norsecraft TEC AS sine hovedleverandører SKF Lincoln , Dopag & Metermix og Europafilter AB

Vår styrke har hele tiden vært nøkkelferdige, kundetilpassede kvalitetssystemer.

Norsecraft Tec AS og Teknor inngår partneravtale.

Norsecraft Tec AS og Teknor AS inngår partneravtale.
Norsecraft Tec AS utvider med en ny og viktig partner avtale.

Teknor AS blir salgs og montasjepartner innen løsninger fra SKF Lincoln sentralsmøring.

Avtalen blir et viktig supplement for begge selskaper for å kunne tilby markedsledende løsninger fra SKF Lincoln innen sentralsmøring & smøreteknikk.

Teknor AS er en av Norges fremste elektromekaniske bedrifter. De vikler, vedlikeholder, reparerer og selger alle typer roterende elektriske maskiner, frekvensomformere og styresystemer.
Gjennom reparasjon og vedlikehold, basert på lang kompetanse og moderne teknologi, forlenger vi levetiden for elektriske maskiner.

Teknor startet opp i 1951 under navnet Bjarne Dypvik Vikleverksted. Mer enn 60 år i bransjen har gitt oss en helt unik ekspertise. Vi er en høyteknologisk bedrift som hele tiden skal være helt i front, både teknisk og kompetansemessing. Hos oss har vi riktig kvalitet i alle ledd.

Avtalen styrker betydelig Norsecraft Tecs partnernettverket for å kunne tilby markedsledense løsninger innen sentralsmøring & smøreteknikk for industrien.

Norsecraft Tec er Norges ledende leverandør i over 40 år innen SKF Lincoln smøreteknikk og utstyr til alle typer for Industri, Offshore og anleggs segmentet.

Norsecraft Tec AS og Tratec Agdermaskin inngår partneravtale.

Tratec Agdermaskin Industri blir salgs og montasjepartner innen løsninger fra SKF Lincoln sentralsmøring.

Avtalen blir et viktig supplement for begge selskaper for å kunne tilby markedsledende løsninger fra SKF Lincoln.

Tratec Agdermaskin Industri er en betydelig servicebedrift som leverer produkter og systemer for håndtering av bulkmateriale for prosessindustri, pukk og grus, brensel, avfall og slam.

Avtalen styrker betydelig Norsecraft Tecs partnernettverket for å kunne tilby markedsledense løsninger innen sentralsmøring & smøreteknikk for industrien.

Norsecraft Tec er Norges ledende leverandør i over 40 år innen SKF Lincoln smøreteknikk og utstyr til alle typer for Industri, Offshore og anleggs segmentet.