VÅRT SYN PÅ BÆREKRAFTIG VIRKSOMHET

Bærekraftig virksomhet handler om å styre selskaper med blikket rettet mot fremtiden. Vi streber etter å skape langsiktig verdi, og for oss er bærekraft en drivkraft for å utvikle våre selskaper for å generere bærekraftig, lønnsom vekst.

VISJON FOR BÆREKRAFT

Indutrades bærekraftstrategi representerer en felles forpliktelse om at virksomhetene i konsernet kontinuerlig utvikler og forbedrer på måter som er økonomisk, miljømessig og sosialt ansvarlige.

Bærekraftstrategien er bygget opp rundt tre hovedelementer: mennesker, miljø og lønnsom vekst – med 2030-mål satt innenfor hvert område.

FNS GLOBAL COMPACT SUSTAINABILITY INITIATIVE

Indutrade har signert FNs bærekraftsinitiativ Global Compact (UNGC), som fungerer som rammeverk for vårt bærekraftsarbeid. På den måten forplikter vi oss til å arbeide med Global Compacts ti prinsipper for bærekraftig utvikling på de fire områdene menneskerettigheter, arbeid, miljø og antikorrupsjon.

FNS GLOBAL COMPACT

Indutrade har signert FNs bærekraftsinitiativ Global Compact. Dermed har Indutrade forpliktet seg til å arbeide med Global Compacts ti prinsipper for bærekraftig utvikling på de fire områdene menneskerettigheter, arbeid, miljø og antikorrupsjon.

Med mer enn 9 500 selskaper som signatarer basert i mer enn 160 land, er FNs Global Compact verdens største strategiske bærekraftsinitiativ for selskaper. Initiativet ble startet i 1999 og oppfordrer selskaper til å ta globalt ansvar og tilpasse sine strategier og operasjoner til de ti prinsippene.

GRUNNLAGET FOR PRINSIPPENE

Prinsippene er hentet fra FNs menneskerettighetserklæring, ILOs erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet, Rio-erklæringen om miljø og utvikling og FNs konvensjon mot korrupsjon.

ÅRLIG RAPPORTERING

En gang i året vil Indutrade utstede en Communication on Progress (CoP) som beskriver hvordan vi utfører vår virksomhet i samsvar med de 10 prinsippene og skisserer vårt ansvar. Communication on Progress vil bli publisert på FNs Global Compacts nettsider, som er tilgjengelig for allmennheten.

Les mer om FNs Global Compact og de ti prinsippene om: www.unglobalcompact.org.

INDUTRADE BIDRAR TIL OPPFYLLELSE AV FNS BÆREKRAFTSMÅL

I 2015 lanserte FN sin 2030-agenda for bærekraftig utvikling støttet av 17 bærekraftsmål. Bærekraftsmålene, som skal oppfylles innen 2030, har som mål å oppnå bærekraftig sosial, økonomisk og miljømessig vekst.

Indutrade bidrar både direkte og indirekte til et stort antall områder. Vårt største bidrag kommer fra tjenestene og produktene som selskapene leverer og produserer. Bærekraftsmålene som er mest relevante for Indutrade er SDG 4, SDG 8, SDG 9 og SDG 13.

NorsecraftTEC