Komposittbehandling – Liming og tetting

Dopag Metermix - BONDING AND SEALING - from Norsecraft Tec AS

LIMING OG TETTING

Avanserte løsninger for produksjon av komposittfiberkomponenter

Lettvektskonstruksjon er fortsatt en viktig trend, og markedet for fiberforsterkede plastmaterialer har opplevd sterk vekst over årene. Bruken av komposittmaterialer blir stadig mer relevant, spesielt innen bil- og luftfartsindustrien hvor betydelige vektreduksjoner kan oppnås. Komposittkomponenter blir i økende grad brukt i vindturbinbygging, samt innen generell industri, elektromobilitet og bygg- og anleggsindustrien. Med krav om lavere utslipp og høyere energieffektivitet blir temaet kompositter enda mer aktuelt. Det store antallet forskjellige mulige applikasjoner fører også til økte krav til produksjonen av disse komponentene.

Doseringsteknologi spiller en viktig rolle i produksjonen av komposittfiberkomponenter og brukes i en rekke produksjonsprosesser. Dette krever løsninger som tilbyr høyest mulig nøyaktighet og pålitelighet, samtidig som de møter kravene til økt automatisering.

DOPAG doseringssystemer for produksjon av komposittmaterialer Ved produksjon av komposittkomponenter produseres glassfiberforsterket plast (GRP) eller karbonfiberforsterket plast (CFRP) ved forskjellige prosesser.

DOPAGs sortiment av systemer omfatter løsninger for alle applikasjoner innen komposittproduksjon, fra RTM- og viklingsprosesser til pultrudering og infusjon, samt liming og tetningsapplikasjoner.

Doseringssystemer som DOPAG eldomix eller compomix brukes i alle sektorer innen lettvektskonstruksjon og er svært egnet for ulike applikasjoner.

DOPAG har imidlertid også utviklet systemer spesifikt tilpasset behovene til ulike bransjer, som for eksempel coredis for fylling av honeycomb-paneler innen flybygging eller eldomix for ulike limapplikasjoner for interiør- eller konstruksjonskomponenter.

DOPAG LØSNINGER FOR BEHANDLING AV KOMPOSITTER

Infusjon Våre doseringssystemer dekker infusjonsprosesser for produksjon av komposittkomponenter i ulike bransjer.

 • RTM – Resin Transfer Moulding: DOPAG tilbyr systemer for produksjon av komposittkomponenter ved bruk av resin transfer moulding (RTM).
 • Vikling av filament: Kompakte og løsemiddelfrie doseringsløsninger for filamentvikling.
 • Pultrudering: Gearpumpedrevne systemer ideelle for dosering av materialer ved produksjon av pultruderte komposittkomponenter.
 • Kantsikring: Komplette doseringsløsninger for effektiv kantsikring av komposittkomponenter.
 • Limbinding: Manuelle eller fullt automatiserte systemer for liming av komposittmaterialer.
 • Skimming: Doseringssystem designet for bearbeiding av materiale som jevner ut små ujevnheter i strukturen til komposittkomponenter.
 • Tetting: Høykvalitets doserings- og miksingssystemer for påføring av tetningsmasse innen flybygging.
 • Fylling av honeycomb-paneler: Unike doseringssystemer spesialdesignet for produksjon av honeycomb-paneler innen flykabiner.
 • Innfesting av innlegg: Passende doseringsteknologi for sikker innfesting av honeycomb-paneler innen flybygging.
 • LEP – Beskyttelse av ledende kant: Pålitelige doseringssystemer for tetting av kanter på komposittkomponenter, for eksempel på rotorblader.
 • Sparkel: Spesiell doseringsteknologi for påføring av fyllstoff på komposittkomponenter.
 • Gelcoat: Miksing og doseringssystemer for holdbar overflatebeskyttelse av komposittmaterialer.