Sentralsmøring for tog og jernbaneskinner

Skinnesmøring har vært en utfordring i mange år i områder med kurver eller tungt lastende tog og lignende. En slitasje som oppstår mellom hjulflensen forårsaker ofte høy og sjenerende lyd hvis den ikke smøres.

Støy oppstår som et resultat av den såkalte stikk-slip-effekten. Hjulets langsgående og laterale mikrobevegelser på skinneoverflaten forårsaker at hjulet kan vibrere, noe som igjen resulterer i høyfrekvens og sjenerende støy.

Dette foregår hovedsakelig på indre kurvebane (low rail). I tillegg til støy, stikk-slipeffekt forårsaker glidebølger (slitasje) på den indre kurvebanen. Sentralsmøring kan redusere betydelig utfordringene med slitasje og støy, men krever forskjellig løsninger for ulike applikasjoner.

Norsecraft Tec AS leverer flere typer av sentralsmøring for skinnesmøring og kan gi råd, veiledning og skreddersydde løsninger.

 

Norsecraft TEC AS har installert SKF Lincoln skinnesmøring på Gråkallbanen i Trondheim.

Anlegget er installert foran vendekurve primært for å redusere støy. Boreal Bane er veldig fornøyd med resultatet. Det ble installert hjulsensor som teller hvert hjul på toget og smører etter faktisk behov.

Tidligere ble kurven smurt manuelt. Bruk av automatisk smøresystem fra Norsecraft TEC har kraftig redusert forbruk av smøremiddel.
På samme vendekurve har vi installert flenssmøring.

Etter nesten et år i bruk har Boreal Bane AS registrert redusert hjulslitasje med opptil 55%. 

Slitasje på hulflens og skinne er forbundet med betydelige kostnader.