SKF Multi-Line Sentralsmøring systemer

SKF LINCOLN Multi-Line fra Norsecraft Tec AS er designet for å levere smøremidler til flere punkter samtidig i en smøre prosess. Dette type smøresystem er ideell for applikasjoner som krever en høy grad av nøyaktighet og presisjon i smøringen av maskiner og utstyr, spesielt i krevende miljøer.

SKF LINCOLN  Multi-Line sentralsmøring er designet for å levere smøremidler til flere punkter samtidig i en smøre prosess. Dette type smøresystem er ideell for applikasjoner som krever en høy grad av nøyaktighet og presisjon i smøringen av maskiner og utstyr, spesielt i krevende miljøer som gruvedrift, tunneldrift, produksjon og offshore. SKF Multi-Line smøresystem er en pålitelig og kostnadseffektiv løsning for smøring av flere smørepunkter samtidig.

Dette systemet kan gi en nøyaktig og presis smøring til flere smørepunkter på en gang, noe som kan gi bedre økonomi og forlenge levetiden til maskiner og utstyr.

Her er noen av fordelene med SKF Multi-Line smøresystem:

Presis smøring:

SKF Multi-Line smøresystem bruker progressiv fordeling for å levere en nøyaktig og presis mengde smøreolje eller fett til flere smørepunkter samtidig. Dette bidrar til å forlenge levetiden til maskiner og utstyr, og forbedre påliteligheten og effektiviteten.

Høy kapasitet:

Multi-Line smøresystem kan gi høy kapasitet ved å levere smøremidler til flere smørepunkter på en gang. Dette kan være spesielt viktig i applikasjoner som krever hyppig eller kontinuerlig smøring av maskiner og utstyr.

Tilpasningsdyktige:

SKF Multi-Line smøresystem kan tilpasses for å møte kravene til en rekke forskjellige applikasjoner og maskiner. Systemet kan settes opp for å smøre maskiner med en rekke forskjellige størrelser og konfigurasjoner.

Automatisert smøring:

Multi-Line smøresystem er helt automatisert, noe som gjør det enkelt å smøre flere smørepunkter uten å måtte gjøre dette manuelt. Dette bidrar til å redusere driftstid og øke effektiviteten til utstyret.

Miljøvennlig:

Ved å bruk av av SKF Multi-Line smøresystem vil det redusere mengden av smøremidler som brukes i smøreprosessen, dette er både økonomisk og miljømessig ved at det reduserer sløseri og avfall.

Multi-line smøresystemer for fett opp til NLGI 3 .

Multi-line fettpumper er spesifisert for maskiner med høyt belastning i følsomme og/eller skitne områder med trykkkrav opp til 350 bar (5800 psi).

Multi-line smøresystemer