SKF Lincoln - Singellinje smøresystem , levert fra Norsecraft Tec AS er en enkel, kostnadseffektiv og automatisert løsning for smøring av ulike maskiner og utstyr. Det kan tilpasses behovene og bidrar til en mer miljøvennlig drift. Pålitelig smøring til lavere kostnad.

SENTRALSMØRING MED EN LINJE (Singellinje )

For liten til middels linjelengde og nesten alle smøremidler

Uansett bruksområde forblir prinsippet om enkeltlinjesmøring det samme: En sentral pumpestasjon leverer automatisk smøremiddel gjennom en enkelt forsyningsledning til smøremiddelmåleapparatet. Hver måleenhet betjener bare ett smørepunkt og kan justeres for å levere den nøyaktige mengden fett eller olje som kreves. Systemer kan betjene en maskin, forskjellige soner på en maskin eller til og med flere separate maskiner.

Enkelt:

En singellinje smøresystem er enklest når det kommer til smøring av maskiner og utstyr. Dette skyldes at systemet består av en enkelt linje, som enkelt kan installeres og vedlikeholdes.

Kostnadseffektiv:

Singellinje smøresystem krever vanligvis mindre installasjonsarbeid og færre komponenter enn andre smøresystemer. Dette resulterer i en kostnadseffektiv løsning for smøring av maskiner og utstyr.

Automatisert smøring:

Selv om singellinje smøresystem er en enkelt system, er det fortsatt en automatisert løsning for smøring. Systemet kan settes opp for å gi riktig mengde av smøreolje eller fett til hvert smørepunkt på riktig tidspunkt.

Kan tilpasses:

SKF singellinje smøresystem kan tilpasses ulike applikasjoner og maskiner. Det er mulig å velge en pumpe som passer til de spesifikke kravene til utstyret.

Miljøvennlig:

Singellinje smøresystem kan bidra til en mer miljøvennlig drift av maskiner og utstyr. Ved å optimalisere smøreprosessen vil man redusere overforbruk av smøremidler, som fører til reduserte utslipp av skadelige stoffer.

Mens singellinje smøresystem har noen begrensninger i forhold til bruksområdet, er det en effektiv og kostnadseffektiv løsning for smøring av ulike typer maskiner og utstyr. SKF singellinje smøresystem kan gi en nøyaktig og pålitelig smøring til lavere kostnad, noe som kan gi bedre økonomi for bedriften.For olje, væske og fett opp til NLGI 3. For bruksområder innen maskinverktøy, tekstil eller trykking (olje- væske og fett) og for tunge bruksområder som gruvedrift, mat og drikke, konstruksjon (fett).