SKF Lincoln - Sentralsmøre system med To linjer , levert fra Norsecraft Tec AS er en enkel, kostnadseffektiv og automatisert løsning for smøring av ulike maskiner og utstyr. Det kan tilpasses behovene og bidrar til en mer miljøvennlig drift. Pålitelig smøring til lavere kostnad.

SENTRALSMØRING MED TO LINJER

Også kjent som dobbeltlinje smøresystem.

For bruk på store maskiner , effektive under tøffe forhold

For olje, halv flytende fett og fett opp til NLGI 2.  For tungindustri bruksområder som kraftverk, gruvedrift og metallindustri ol. Opptil 2000 smørepunkter over lange avstander opp til 120 m. Selv om ett par uttak blir blokkert inne i en måleenhet, gir tolinjesystemer tilstrekkelig smøring for resten av systemets smørepunkter. Smøremiddelvolumet kan måles individuelt for hvert par uttak og kan overvåkes visuelt eller elektrisk.
Dette smøresystemet har følgende egenskaper:

Presis smøring:

Dobbel linje smøresystem gir svært nøyaktig og presis smøring til enkelte punkter på maskiner og utstyr. Dette kan forlenge levetiden på utstyret og bidra til å redusere kostnadene på lang sikt.

Stor kapasitet:

Dobbel linje smøresystem kan smøre store mengder smøremiddel på kort tid. Dette er spesielt viktig i applikasjoner som krever hyppig smøring eller smøring av store maskiner.

To separate linjer:

SKF dobbeltlinjesmøringssystem bruker to separate linjer for å levere smøremiddel til smørepunkter på maskiner og utstyr. Dette gir systemet en større grad av fleksibilitet, da mengden av smøreolje eller fett som leveres til hvert smørepunkt kan justeres individuelt.

Automatisert smøring:

Som med de fleste smøresystemer fra SKF, er også dobbeltlinje smøresystem automatisert, som betyr at smøringen av maskiner og utstyr vil gå raskt og effektivt, noe som igjen vil redusere tiden det tar å utføre denne oppgaven.

Kan tilpasses:

SKF dobbeltlinje smøresystem kan skreddersys for å tilpasses ulike applikasjoner og maskiner. Det er mulig å velge en pumpe som passer til de spesifikke kravene til utstyret.

Miljøvennlig:

Dobbel linje smøresystem kan bidra til en mer miljøvennlig drift av maskiner og utstyr. Ved å optimalisere smøreprosessen vil man redusere overforbruk av smøremidler, som fører til redusert utslipp av skadelige stoffer.

Mens dobbeltlinje smøresystem har en høyere kostnad enn singellinje smøresystem, er det en effektiv og pålitelig løsning for smøring av ulike typer maskiner og utstyr. SKF dobbeltlinje smøresystem kan gi en nøyaktig og presis smøring med høy kapasitet og stor fleksibilitet, noe som kan gi bedre økonomi for bedriften.