Tilbehør sentralsmøring

Tilbehør til smøresystemer

Type tilbehør for

 • Applikatorer (tannhjul, tausmørere, dyser, børster)
 • Tilbehør til rør og slanger
 • Hurtigkoblinger for trykk opp til 300 bar og 350 bar
 • Loddeløse rørforeninger med skjærehylse
 • Rør og slanger
 • Reservoarer

Egnet for

 • Smøresystemer med én linje
 • Smøresystemer med to linjer
 • Progressive smøresystemer
 • Smøresystemer med flere linjer
 • Små oljesirkulasjonssystemer
 • Olje- og luftsmøresystemer
 • Smøresystemer med minimal mengde
Tilbehør til smøresystemer