Progressive smøresystemer

Progressive systemer for sentralsmøring levert fra Norsecraft Tec AS gir kontinuerlig smøring, stopper når blokkert, og kan overvåkes visuelt eller elektrisk. Egnet for anleggsmaskiner, lastebiler, landbruksmaskiner, materialhåndtering, asfaltblandingsanlegg, vindturbiner, mat- og drikkeindustrien, samt olje- og gassindustrien.

Progressive systemer for sentralsmøring levert fra Norsecraft Tec AS

For små og mellomstore maskiner som krever kontinuerlig smøring

Progressive systemer kan brukes på små og mellomstore maskiner med dispergerte smørepunkter som krever varierende smøremengder.

https://smoreteknikk.no/wp-content/uploads/2022/12/Skjermbilde-2022-12-06-kl.-08.57.55.png

Progressive smøresystem er en type sentralsmøresystem som bruker den progressiv bevegelsen av forgreninger eller fordelere til å levere en nøyaktig mengde smøremiddel til smørepunkter. Dette smøresystemet kan brukes til å smøre maskiner og utstyr som opererer i en rekke industrier, inkludert produksjon, gruvedrift og tunneldrift, transport og verktøy.

Her er noen av funksjonene og fordelene med SKF progressive smøresystem:

Presisjon:

SKF progressive smøresystem leverer nøyaktig mengde smøremiddel til hvert smørepunkt. Systemet bruker en progressiv fordeling for å distribuere smøreolje eller fett til hver forgrening i systemet, noe som sikrer at hvert smørepunkt får riktig mengde.

Plassbesparende:

SKF progressive smøresystem kan ta opp mindre plass enn noen andre sentralsmøresystemer som krever store nettverk av rør og kan unngå behovet for pumpehus.

Redusert vedlikehold:

SKF progressive smøresystem har et lavt vedlikeholdsbehov, fordi de kun har en pumpe. Det er også enkelt å utvide systemet for å imøtekomme endrede behov.

Fleksibilitet:

SKF progressive smøresystem kan tilpasses forskjellige applikasjoner med forskjellige krav til smørebehov og smørepunkter.

Automatisert smøring:

SKF progressive smøresystem er helt automatisert, noe som gjør smøringen av maskiner og utstyr mer effektiv og pålitelig.

SKF progressive smøresystem er en pålitelig og kostnadseffektiv løsning som kan gi nøyaktig og presis smøring til maskiner og utstyr. Med sin progressive distribusjonsteknologi og fleksible systemdesign kan SKF progressive smøresystem tilpasses for å møte de spesifikke kravene til ulike bedrifter og industrielle applikasjoner.

Progressive smøresystemer består av en pumpe koblet til minst en primær måleanordning. Om nødvendig kan måleenheter på andre nivå kobles til uttakene til den primære måleenheten for å øke antall smurte punkter. Utløpene til primær- og andrenivåmålingsanordningene er koblet via grenlinjer til maskinens smørepunkter. Et tredje nivå av måleenheter anbefales ikke. Pumpen leverer smøremiddel til måleenhetene med trykk opp til 550 bar (8 000 psi), avhengig av pumpemodell.

Måleenhetene deler smøremiddelet i jevne eller forhåndsdefinerte mengder smøremiddel. Smøremiddelmengden som leveres av hvert utløp på måleapparatet, avhenger av hvilken type måleenhet som brukes.

Progressive systemer kan dispensere en presis, målt mengde smøremiddel til opptil 150 smørepunkter over avstander på ca. 15 m (16 yd).

Progressive systemer gir kontinuerlig smøring så lenge pumpen er i drift. Når pumpen stopper, vil stemplene til den progressive måleenheten stoppe i sine nåværende posisjoner. Når pumpen begynner å levere smøremiddel igjen, vil stemplene fortsette der de slapp. Derfor vil den progressive kretsen til ett utløp av pumpen stoppe når bare ett smørepunkt er blokkert. Blokkeringen fungerer som et middel til kontroll og tvinger personell til å betjene systemet.

Bare ett uttak av en primær eller sekundær måleenhet for ett pumpeuttak kan overvåkes visuelt eller elektrisk, avhengig av den valgte måleenheten.

Egnet for

Anleggsmaskiner (betongpumper, mørtelpumper, lastere, gravemaskiner, grøfter)

Lastebiler på veien (snørydding, avfallspresse)

Landbruksmaskiner (hogstmaskiner, rundballepresser, gjødselspredere, sukkerrørlastere)

Materialhåndtering (reach stackers, kranvogner)

Asfaltblandingsanlegg

Vindturbin generatorer

Mat- og drikkefasiliteter (fyllstoffer, vaskemaskiner)

Olje- og gassindustriens stempelkompressorer

Progressive automatic lubrication systems