SKF Lincoln Wirerope sentralsmøring

En avansert sentralsmøreløsning for wirer og kabler.

Sentralsmøring av wirer er viktig da de beveger seg og bøyer seg i bevegelige applikasjoner, og er utsatt for fare for korrosjon og slitasje.

 

Sentralsmøringssystemet fra SKF Lincoln har stor innvirkning på levetiden til wirer og kabler, og reduserer samtidig vedlikeholdstid og kostnader forbundet med reparasjoner og utskifting.

Wirerope sentralsmøringssystem fra SKF Lincoln består av en pumpeenhet som pumper smøremiddelet gjennom en distribusjonsblokk som er festet til wiren eller kabelen.

Distribusjonsblokken har hull som gjør at smøremiddelet når wirerens indre deler. Dermed vil wireren ha en bedre og lengre levetid, samt redusere vedlikeholdsbehovet.

Sentralsmøringen kan naturligvis tilpasses forskjellige typer og størrelser av kabler og wirer, og systemet kan også integreres i eksisterende løsninger.

SKF Lincoln Wirerope sentralsmøring er en pålitelig og langsiktig løsning for å forlenge levetiden til kabler og wirer, samt eliminere slitasje, korrosjon og redusere nedetid og vedlikeholdskostnader.

Sentralsmøring fra Norsecraft Tec AS - SKF Lincoln Wiresmøring fra Norsecraft Tec AS

SKF Lincoln Wiresmøring fra Norsecraft Tec AS

 

Wire-smoring-fra-SKF