VALG AV SMØREMIDLER

Smørefett er en olje foForenklet kan smørefett beskrives som en olje fortykket med en egnet såpe. Fett har den fordelen fremfor olje at det holder seg på plass i smørestedet og ikke så lett renner bort. Smørefettets bruksegenskaper bestemmes av baseoljen, type av fortykningsmiddel og tilsetningsstoffer.rtykket med såpe, som holder seg på plass og gir bedre beskyttelse. Valg av smøremidler avhenger av lagerhastighet, temperatur, vannpåvirkning og miljø.

Manuell smøring er ufullstendig, mens sentralsmøring gir jevn og nøyaktig smøring. Fettmengde kan beregnes med en formel.

For et godt sentralsmørefett, bør det ha ikke-elastisk fortykningsmiddel, lav såpeandel, myk konsistens og lav baseoljeviskositet. Riktig valg av smørefett er viktig for optimal smøring og mindre slitasje. Separasjon kan oppstå ved feil ledninger, trykk eller filter.

En tabell gir anbefalinger for valg av sentralsmørefett basert på industri, temperatur og baseoljeviskositet. NLGI-skalaen indikerer smørefettets konsistens, fra halvflytende til meget hardt.

Her er en tabell som viser viskositeten på smørefett basert på NLGI-skalaen:

NLGI Konsistens
000 Halvflytende
00 Halvflytende
0 Meget bløtt
1 Bløtt
2 Middels bløtt
3 Middels hardt
4 Hardt
5 Meget hardt
6 Meget hardt

NLGI-skalaen angir tykkelsen eller konsistensen på smørefettet og er vanligvis oppgitt i produktets navn.