Sentralsmøring OFFSHORE & ATEX SONE fra Norsecraft Tec AS

Norsecraft TEC AS er markedsleder og leverer systemer til produsenter av utstyr, samt direkte til sluttbrukere i offshore markedet.

Hovedsakelig pre-monteres utstyret ved vårt verksted, slik at kundene enkelt kan utføre installasjon selv. Vi utfører selvfølgelig montasje og service når det er ønsket. Montasje og service utføres av egne teknikere og eksterne samarbeidspartnere som dekker hele landet. Flere av våre teknikere har «Offshore sertifikat».

Vi tilbyr full prosjektutførelse fra design til montasje og har bred kunnskap fra våre prosjekter på mange forskjellige applikasjoner. Norsecraft TEC AS leverer nøkkelferdige løsninger som effektiviserer vedlikeholdet og vedlikeholds prosessene, samt forenkler og automatiserer produksjonsprosessene hos våre kunder. Med dagens økte fokus på kostnader er sentral smøring ofte en investering med svært kort tilbakebetaling. Dette gjør sentralsmøring enda mer interessant.

Norsecraft Tec har erfaring innen design og montering av smøresystemer.