Forsegling

Bilindustri

(liming, pakninger, deler, …)
– Elektronisk industri
(forsegling av kontakter, …)
– Møbelindustri
(liming av metallrammer, …)
– Hvitevareindustri
(forsegling av komponenter, …)
Bygningsindustri
(forsegling av skjøter i konstruksjoner, …)