Industri

Norsecraft TEC AS leverer nøkkelferdige løsninger som effektiviserer vedlikeholdet og vedlikeholdsprosessene, og som forenkler og automatiserer produksjonsprosessene hos våre kunder.

Norsecraft TEC AS har lang tradisjon fra industrien og våre leverandører er tunge industrielle partnere. Hovedsakelig monteres utstyret direkte ute hos kundene og systemene kan variere fra enkle til store og kompliserte systemer. Vi utfører montasje og service når det er ønsket. Montasje og service utføres av egne teknikere og eksterne samarbeidspartnere som dekker hele landet.

Markedsområdet Industri fokuserer på leveranser av smøreutstyr og smøresystemer fra SKF / Lincoln.