EUROPAFILTER OIL CLEANING SYSTEMS FRA NORSECRAFT TEC ASEUROPAFILTER OIL CLEANING SYSTEMS FRA NORSECRAFT TEC AS EUROPAFILTER OIL CLEANING SYSTEMS FRA NORSECRAFT TEC AS EUROPAFILTER OIL CLEANING SYSTEMS FRA NORSECRAFT TEC AS

TRIBOLOGI

Gjennom vårt omfattende arbeid med kunder fra en rekke bransjer – inkludert marine, offshore, energi, produksjon, forsvar, prosess, gruvedrift og konstruksjon – har vi samlet et vell av kunnskap om tribologi og fått en unik innsikt i hvordan det påvirker ikke bare miljøet, men også effektiviteten og lønnsomheten til mange virksomheter.

HVA ER TRIBOLOGI?

Tribologi er studiet av samspill mellom glidende overflater, dvs. friksjon, slitasje og smøring. Enkelt sagt er tribologi friksjons-skader og forebygging.

Friksjon bruker en betydelig mengde all energi som genereres og forårsaker slitasje.
Slitasje bruker en betydelig mengde produktivitet og lønnsomhet, på grunn av behovet for utskifting av deler og smøring.
Smøring forhindrer friksjon og forhindrer derved slitasje

DETALJERT OLJEANALYSE

Vi samarbeider med noen av verdens beste eksterne laboratorier for å gi oss detaljerte oljeanalyserapporter. Disse grundige og pålitelige innholdsanslysene – som viser en nedbryting av partikler, vann, salt, syrer, harpikser og tilsetningsstoffer – blir deretter studert av vårt dyktige team av teknikere for å finne den beste løsningen for hver enkelt kunde.

I følge en studie så tidlig som i 1987, er «det estimerte direkte og følge-skapte årlige tapet for industrier i USA på grunn av slitasje omtrent 1-2% av BNP.» (Heinz, 1987).

Vi gjennomfører også gravimetriske tester på stedet, sammen med representanter fra våre eksterne laboratorier, for å identifisere eventuell forurensning. Disse analyserapportene viser en nedbryting av partikler og harpikser så små som 0,22 μ. En oppfølgings-analyse blir deretter utført etter filtrering ved bruk av en Europafilter for å demonstrere den påfølgende forbedring.