Vår styrke er solid teknisk kompetanse som er bygget opp over mange år i bransjen. Dyktige og engasjerte medarbeidere står på for å løse de oppgavene vi møter. Dette kombinert med produkter av høy kvalitet gir oss en unik mulighet til å tilføre våre kunder et positivt utbytte av et samarbeid. Vi opplever at våre produkter og tjenester er etterspurt innenfor all type industri, både landbasert og offshore.Selskapet er i dag inndelt i to markedsområder vei & anlegg og offshore & industri, og vi har tre hovedproduktområder og de er; Smøreteknikk , Pumpe & Doseringsteknikk og Oil Cleaning systems.

Norsecraft TEC AS har 18 ansatte fordelt på salg, teknisk (service & montasje), lager/logistikk og administrasjon/økonomi.

Vårt hovedkontor er på Vøyenenga i Bærum kommune.

Fokus på kvalitetsløsninger

Gjennom våre 30 år fra starten i 1980 har Norsecraft TEC AS fokusert sterkt på utvikling av egne løsninger med basis i våre agenturer. I dag er Norsecraft TEC AS sine hovedleverandører SKF/ Lincoln , Dopag & Metermix og Europafilter. Vår styrke har hele tiden vært nøkkelferdige, kundetilpassede kvalitetssystemer.

Norsecraft Tec AS – Et selskap i Indutrade AB

Indutrade er et internasjonalt industrikonsern som selger og utvikler høyteknologiske komponenter, systemer og tjenester. Vi markedsfører løsninger som effektiviserer kundenes systemer og prosesser. Med en desentralisert struktur opererer vi gjennom mer enn 200 datterselskaper med rundt 6000 ansatte i 31 land og fire kontinenter. Virksomheten er delt inn i åtte forretningsområder:

Benelux
DACH
Finland (tidligere ingeniør og utstyr)
Flow Technology
Væsker og mekaniske løsninger
Industrielle komponenter
Måling og sensorteknologi
Storbritannia
Vi tilstreber en gunstig balanse mellom selskaper som distribuerer og driver salg av teknologi, og selskaper med egne produkter og merker.

Indutrade er notert på Nasdaq Stockholm siden 2005.

Norsecraft Tec AS – Våre tjenester i lys av FNs bærekrafts mål.

Norsecraft Tec As er et selskap i Indutrade AB. Som del av Indutrade AB er vi stolte av å kunne være en del av et selskap som setter FNs bærekrafts mål i fokus for alle sine selskaper.

SKF Lincoln Sentralsmøring og smøreteknikk fra Norsecraft Tec AS

Norsecraft Tec AS – Våre tjenester  i lys av FNs bærekrafts mål.

Som en betydelig leverandør innen våre segmenter til norsk industri har vi mulighet til å påvirke deler av FNs bærekrafts mål i riktig retning.
Som kunde av Norsecraft Tec AS vil du være en del av reduksjon av overforbruk av miljøskadelige smøremidler, betydelig forlenge livstiden på maskiner og utstyr.

Vi ønsker deg velkommen som kunde og partner for å nå FNs bærekraftsmål.

FNs bærekraftsmål nr 12:

«Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre» 

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser.