Selskapet

Sentralsmøring og smøreteknikk fra Norsecraft Tec AS

SKF Lincoln sentralsmøring fra Norsecraft Tec AS

Vår styrke er solid teknisk kompetanse som er bygget opp over mange år i bransjen. Dyktige og engasjerte medarbeidere står på for å løse de oppgavene vi møter. Dette kombinert med produkter av høy kvalitet gir oss en unik mulighet til å tilføre våre kunder et positivt utbytte av et samarbeid.

Fokus på kvalitetsløsninger
Gjennom våre 30 år fra starten i 1980 har Norsecraft TEC AS fokusert sterkt på utvikling av egne løsninger med basis i våre agenturer. I dag er Norsecraft TEC AS sine hovedleverandører SKF/ Lincoln og Dopag. Vår styrke har hele tiden vært nøkkelferdige, kundetilpassede kvalitetssystemer.

Vi opplever at våre produkter og tjenester er etterspurt innenfor all type industri, både landbasert og offshore.

Selskapet er i dag inndelt i to markedsområder vei & anlegg og offshore & industri, og vi har to hovedproduktområder og de er; smøreteknikk og doseringsteknikk.

Norsecraft TEC AS har 18 ansatte fordelt på salg, teknisk (service & montasje), lager/logistikk og administrasjon/økonomi.

Vårt hovedkontor er på Vøyenenga i Bærum kommune.

Norsecraft Tec AS – Sentralsmøring i lys av FNs bærekrafts mål.

Norsecraft Tec As er et selskap i Indutrade AB. Som del av Indutrade AB er vi stolte av å kunne være en del av et selskap som setter FNs bærekrafts mål i fokus for alle sine selskaper.

SKF Lincoln Sentralsmøring og smøreteknikk fra Norsecraft Tec AS

Norsecraft Tec AS – Sentralsmøring i lys av FNs bærekrafts mål.

Som en betydelig leverandør av sentralsmøresystemer for norsk industri har vi mulighet til å påvirke deler av FNs bærekrafts mål i riktig retning.
Som kunde av Norsecraft Tec AS innen sentralsmøring vil du være en del av reduksjon av overforbruk av miljøskadelige smøremidler, betydelig forlenge livstiden på maskiner og utstyr.

Vi ønsker deg velkommen som kunde og partner for å nå FNs bærekraftsmål.

FNs bærekraftsmål nr 12:

“Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre” 

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser.

KONTAKT NORSECRAFT TEC

Odd Egil Kolberg
Adm. dir
901 39 550
oek@norsecraft.no

Ordre & Sentralbord

Cecilie Tørseth

Sentralbord:

67177580

Mobil:
90080944

Mail:

mailto:salg@norsecraft.no

Kontakt oss