Nyheter

Da har vi gleden av å annonsere at vi har en nyansatt i Norsecraft Tec!

Velkommen til @Trym Granerud Nygaard som nå trer inn i en stilling som salgsingeniør for selskapet!

Trym begynte for et par uker siden og tar med dette over etter Arne Einemo, som var produktansvarlig for pumpe og doseringssystemer.

Arne går nå av med pensjon.

Trym skal jobbe med hele vårt produktspekter uavhengig av markedsområde innen Sentralsmøring, Oil Cleaning Systems (OCS), samt Pumpe og Doseringssystemer.

Trym har blant annet utdannelse som maskiningeniør med mastergrad fra NTNU, og er nå klar for nye utfordringer.

Vi ser alle frem til de neste årene og er veldig glade for å ha deg på laget!

Trym Granerud Nygaard
Salgsingeniør

MSc Mechanical Engineering

Tlf. +47 98 63 92 82
E-Post: trym@norsecrafttec.no

Norsecraft TEC AS effektiviserer vedlikeholdet og reduserer forbruket av fett og olje i norsk industri . Det har vist seg å være svært lønnsomt og riktig miljøprofil for kundene.

Mye av norsk industri på land og offshore går meget bra , Det er dog en utfordrende næring med høye krav til effektivitet,sikkerhet og krav til bærekraftig drift. Det viktige vedlikeholdet av maskiner og utstyr blir stadig mer viktig og lønsomt . Når næringene kombinerer økt sikkerhet, lønnsomhet og miljøfokus merker vi i Norsecraft Tec at vi har en stadig viktigere rolle.

Sentralsmøring i lys av FNs bærekraftsmål.

Norsecraft Tec AS er et selskap som eies av Indutrade AB.  Vi er stolte av å være en del av en virksomhet  som setter FNs bærekraftsmål på dagsorden. Som norges største leverandør av Sentralsmøresystemer og Oil Cleaning Systemer til norsk industri , har vi muligheten til å påvirke deler av FNs bærekraftsmål i riktig retning.

FNs bærekraftsmål «Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønster»

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser.
Som kunde hos Norsecraft Tec AS innen Sentralsmøring og Oil Cleaning Systems , vil du være en del av reduksjonen av overforbruk av miljøskadelige smøremidler, og utvide livslinjen til maskiner og utstyr betydelig.

Norsecraft Tec AS

Vår styrke er solid teknisk kompetanse som er bygget opp over mange år i bransjen. Dyktige og engasjerte medarbeidere står på for å løse de oppgavene vi møter. Dette kombinert med produkter av høy kvalitet gir oss en unik mulighet til å tilføre våre kunder et positivt utbytte av et samarbeid. Vi opplever at våre produkter og tjenester er etterspurt innenfor all type industri, både landbasert og offshore.Selskapet er i dag inndelt i to markedsområder vei & anlegg og offshore & industri, og vi har tre hovedproduktområder: Smøreteknikk , Pumpe & Doseringsteknikk og Oil Cleaning systems.

FOKUS PÅ KVALITETSLØSNINGER

Fra starten i 1980 har Norsecraft TEC AS fokusert sterkt på utvikling av egne løsninger med basis i våre agenturer. I dag er Norsecraft TEC AS sine hovedleverandører SKF Lincoln , Dopag & Metermix og Europafilter AB

Vår styrke har hele tiden vært nøkkelferdige, kundetilpassede kvalitetssystemer.

Europafilter Oil cleaning Systems fra Norsecraft TEC AS

Europafilter Oil Cleaning System er spesielt designet for å øke oljens levetid og renslighet. Etter mange års installasjon og resultatsammenligning viser våre oljeanalyseresultater at produktet vårt gjør akkurat det vi hevder at det gjør.

Med mange års erfaring innen oljerensing og vedlikehold, er Europafilter kunnskap uten sidestykke.

Selskapets effektive Oil Cleaning Systems serie er spesielt designet for å øke oljens levetid og renslighet. Etter mange års installasjon og resultatsammenligning, viser våre kataloger av oljeanalyseresultater at produktet vårt gjør akkurat det vi hevder at det gjør.

Målet vårt er å holde miljøet rent med mindre oljeavfall, og å holde prosessene dine rene. Som et resultat av dette kan du øke utstyrets pålitelighet, slik at du kan tjene mer penger og spare mer penger samtidig. Sammen med enestående support, service og kommunikasjon fra oss, er vi sikre på at du vil se fordelene med forebyggende og ikke reaktiv vedlikehold.

Renere olje for et renere miljø
Avhending av spillolje er kostbart og skadelig; ethvert produkt som reduserer dette er fordelaktig. Anta at produktet faktisk renser innsiden av maskinen din, fjerner vann, salter, lakk og andre partikler. Europafilter gjør akkurat dette.

I noen tilfeller er oljen i maskinen (når den er filtrert) renere enn ny olje. Olje forringes ikke; den oksiderer eller feller partikler, og gjennomgående ren olje vil aldri kreve endring.

Oljefiltre for fjerning av partikler
Siden 70% av de skadelige partiklene i olje er mindre enn 1 um, er det viktig at disse partiklene fjernes for at oljen skal gjenbrukes. Tester har vist at Europafilter fjerner partikler ned til 0,1 um. Filterinnsatsen kan inneholde opptil 3 kg avfall, mens mange andre filtre bare kan inneholde noen få gram avfall. Dette er nok en positiv innvirkning på miljøet.

Minimert driftsstans og kostnader
Hvor mye koster det å ta en maskin ut av drift? Kostnaden for ny olje, deponering av gammel olje, arbeidskraft og deler kan komme på titusenvis. Selv om vi ikke klarer å fjerne risikoen for sammenbrudd helt, kan vi redusere den betydelig bare ved å rengjøre oljen. Når oljen er rengjort, fungerer den som en renere, og rengjør hele tiden de indre komponentene i utstyret ditt.

Uavhengig oljeanalyse
Europafilter vil ta en oljeprøve før installasjonen. Dette sendes til et uavhengig oljelaboratorium for å undersøke oljen og bestemme dens tilstand. Vi har sett resultater der olje er klassifisert i de avanserte advarselsstadiene.

Etter at Europafilter er installert, og oljen har syklet gjennom filtreringssystemet, tas en ytterligere prøve. Resultatene viser at olje-kondisjonen har forbedret seg og fortsetter å forbedre seg.

I februar 2020 feirer Europafilter AB 30 år i markedet med et av de absolutt beste Oil Cleaning systemer markedet kan tilbys.

Systemene har en kapasitet til å rense ned til 0,1 mikron. Utvikling av produktet ble startet i 1978 og lanseringen av ferdige produkter i 1990. Den patenterte filterinnsatsen og våre modulbaserte systemer, har blitt testet i mange tusen applikasjoner og installasjoner innen maritim, offshore og olje / gass industrien.

Norsecraft TEC oppfyller også ATEX-krav samt ASMEs regler for trykkfartøy i dag.

Sammen med konkurrentene bidrar de til å redusere miljøbelastningen og samtidig spare store summer for kundene. Norsecraft TEC bidrar også med kunnskap på området Tribology, der de har samme mål for å forstå viktigheten av et godt oljevedlikeholdsystem.

Europafilter AB fortsetter å utvikle produktene, noe som betyr økte muligheter for overvåking og sensorsupport for bedre beslutningsstøtte.

Europafilter IM AB er nå glade for å introdusere nye distributør i Norge, Norsecraft TEC AS fra Vøyenenga, som har 40 år i markedet med Tribology og smøringsteknologi som hovedprodukt. De har nå valgt å utvide produktporteføljen sin, som i dag inkluderer SKF og Lincoln, blant annet for kunne gi kundene et komplett program for oljevedlikehold tilknyttet oljesmøring og hydrauliske systemer.

Med sin lange erfaring innen smøreløsninger, ofte tilpasset unike behov, vil Norsecraft TEC være godt rustet til å gjøre det samme med Europafilter sine produkter i hele det norske markedet.

Norsecraft TEC og Europafilter AB vil være din partner for å fortsette å levere originalen med 30 års erfaring i oljevedlikehold.

For spørsmål vennligst kontakt følgende personer:

Norsecraft TEC AS
Odd Egil Kolberg, Administrerende direktør, tlf: 901 39550
E-post: oek@norsecraft.no

Harald Gefle, Teamleder offshore & industri, tlf: 911 92443
E-post: harald.gefle@norsecraft.no

Europafilter IM AB
Mats Norling, administrerende direktør, tlf .: 720 690039
E-post: mats.norling@europafilter.com

Norsecraft Tec AS og Teknor inngår partneravtale.

Norsecraft Tec AS og Teknor AS inngår partneravtale.
Norsecraft Tec AS utvider med en ny og viktig partner avtale.

Teknor AS blir salgs og montasjepartner innen løsninger fra SKF Lincoln sentralsmøring.

Avtalen blir et viktig supplement for begge selskaper for å kunne tilby markedsledende løsninger fra SKF Lincoln innen sentralsmøring & smøreteknikk.

Teknor AS er en av Norges fremste elektromekaniske bedrifter. De vikler, vedlikeholder, reparerer og selger alle typer roterende elektriske maskiner, frekvensomformere og styresystemer.
Gjennom reparasjon og vedlikehold, basert på lang kompetanse og moderne teknologi, forlenger vi levetiden for elektriske maskiner.

Teknor startet opp i 1951 under navnet Bjarne Dypvik Vikleverksted. Mer enn 60 år i bransjen har gitt oss en helt unik ekspertise. Vi er en høyteknologisk bedrift som hele tiden skal være helt i front, både teknisk og kompetansemessing. Hos oss har vi riktig kvalitet i alle ledd.

Avtalen styrker betydelig Norsecraft Tecs partnernettverket for å kunne tilby markedsledense løsninger innen sentralsmøring & smøreteknikk for industrien.

Norsecraft Tec er Norges ledende leverandør i over 40 år innen SKF Lincoln smøreteknikk og utstyr til alle typer for Industri, Offshore og anleggs segmentet.

Norsecraft Tec AS og Tratec Agdermaskin inngår partneravtale.

Tratec Agdermaskin Industri blir salgs og montasjepartner innen løsninger fra SKF Lincoln sentralsmøring.

Avtalen blir et viktig supplement for begge selskaper for å kunne tilby markedsledende løsninger fra SKF Lincoln.

Tratec Agdermaskin Industri er en betydelig servicebedrift som leverer produkter og systemer for håndtering av bulkmateriale for prosessindustri, pukk og grus, brensel, avfall og slam.

Avtalen styrker betydelig Norsecraft Tecs partnernettverket for å kunne tilby markedsledense løsninger innen sentralsmøring & smøreteknikk for industrien.

Norsecraft Tec er Norges ledende leverandør i over 40 år innen SKF Lincoln smøreteknikk og utstyr til alle typer for Industri, Offshore og anleggs segmentet.

Smartlub 2

Norges råeste sentralsmøranlegg har blitt oppgradert! Smartlub 2 har blitt et førstevalg av maskinførere og entreprenører i hele Norge.

» Mer om Smartlub 2

Smøresystemer til anleggsmaskin

Norsecraft Tec as er det selskapet som leverer desidert flest smøresystem til anleggsbransjen.

» Mer om smøresystemer til anleggsmaskin

Smøresystemer til skip

Norsecraft Tec as leverer en rekke løsninger for sentralsmøring av utstyr om bord på skip.

» Mer om smøresystemer til skip

Smøresystem for tunellvifter

Norsecraft Tec as leverer smøresystemer for smøring av vifter i flere tuneller. Systemene er basert på Lincoln progressiv system og man benytter den nye P502 pumpen.

» Mer om smøresystem for tunellvifter

Offshore smøreløsninger

Norsecraft Tec utvikler smøreutstyr tilpasset behovene offshore. Dette er systemer som sørger for korrekt smøring også i EX/ ATEX områder. Vi viser her et utvalg av våre løsninger, men kan levere kundetilpassede løsninger på forespørsel.

» Mer om offshore smøreløsninger