Offshore smøreløsninger

Norsecraft Tec utvikler smøreutstyr tilpasset behovene offshore. Dette er systemer som sørger for korrekt smøring også i EX/ ATEX områder. Vi viser her et utvalg av våre løsninger, men kan levere kundetilpassede løsninger på forespørsel.

Offshore smøreløsninger

Tec Pumpeskap NC-2063

Pumpeskap NC-2063 for injeksjon av fett i brønnhode
ventiler for olje – og gass plattformer.

Systemet kan håndtere fettspann på opp til 70kg og
pumpe en forhåndsbestemt mengde fett til ventiler.

Tec smøretralle

Luftdrevet smørestasjon på hjul. TEC Smøretralle
for dosering av smørefett direkte fra fat.

Tec Smartlub Smørevogn

Transportabel pumpeenhet som benyttes til
smøring av maskiner i områder hvor
personel likke kan oppholde seg under drift.

Kan tilkobles progresive fordelere.