Smøresystem for tunellvifter

Norsecraft Tec as leverer smøresystemer for smøring av vifter i flere tuneller. Systemene er basert på Lincoln progressiv system og man benytter den nye P502 pumpen.

Smøresystem for tunellvifter

Systemene sørger for smøring og tetting av lagrene, slik at det fine «svevestøvet» som finnes i tunellene i kommer inn i lagrene og forårsaker havari. Det smøres med så små mengder, at man beregner et forbruk på 0,5 til 1 kg. Smøremiddel fordelt over 5 års drift, for 4 lager/ tetninger.