Smøresystemer til anleggsmaskin

Norsecraft Tec as er det selskapet som leverer desidert flest smøresystem til anleggsbransjen.

Smøresystemer til anleggsmaskin

Selskapet har leveranser til alle de store maskinimportørene, og «Lincoln smøreanlegg» er et kjent begrep i bransjen. Det mest benyttede systemet er Lincoln Quicklub, som har eksistert på markedet i mer enn 30 år! Norsecraft Tec as har videreutviklet disse solide og driftssikre systemene med avansert kontroll og overvåkning, og døpt det nye systemet til «Smartlub». Disse systemene blir nå benyttet av stadig flere entreprenører som ser fordelene som de nye systemene tilfører. Det er også et eget og rimeligere system som heter «Minilub» som benyttes på mini og midi størrelse maskiner.