SENTRALSMØRING NORSECRAFT TEC

Valg av smøremiddel: Forenklet kan smørefett beskrives som en olje fortykket med en egnet såpe. Fett har den fordelen fremfor olje at det holder seg på plass i smørestedet og ikke så lett renner bort. Smørefettets bruksegenskaper bestemmes av baseoljen, type av fortykningsmiddel og tilsetningsstoffer.

Smøring spiller en avgjørende rolle i driftssikkerheten og levetiden til maskiner og utstyr. Faktisk er over 40% av vedlikeholdskostnadene knyttet til dårlig smøring. Derfor er det viktig å velge riktig smøreløsning. Norsecraft Tec er her for å hjelpe deg gjennom hele forbedringsprosessen og finne den optimale løsningen for ditt utstyr.