PUMPE OG DOSERINGSYSTEMER

Huk Dopag & Metermix

Fra Norsecraft Tec AS

Norsecraft TEC leverer løsninger til norsk industri for blanding og dosering av materialer, både en-komponent og fler-komponent materialer som oljer, fett, lim, silikoner, polyuretaner, epoksy mm.

Norsecraft TEC AS er leverandør for HuK / Dopag som er en verdensledende produsent av utstyr for både en-komponent og fler-komponent materialer.

Norsecraft TEC AS bistår med valg av utstyr, installering og service.

1K OG 2K METERING

Hva er forskjellen mellom 1K og 2K måling?

MeterMix -1K metering machine from Norsecraft Tec AS

METER MIX® PAR 20F: Målemaskin for 1K materialer som fett, epoksy eller PU 1K måle- og blandemaskiner brukes til behandling av en komponent (eller en del) materiale.

Måle- og blandeteknologi betyr prosessering av ett eller to komponentmaterialer. Dette kan være fett og oljer eller lim og fugemasse som polyuretan, epoksy eller silikon. Enkeltkomponentmaterialer brukes ofte i bilindustrien. To komponentmaterialer vil bli behandlet i bruksområder som potting eller liming av komponenter, tetting, glass og mange flere. For bearbeiding av to komponentmaterialer blir de fylt i separate tanker og deretter fullblandet under doseringsprosessen. Dette kan for eksempel være epoksyharpiks og herder.

1K METERING

1K målingsmaskin

METER MIX® PAR 20F: Målemaskin for 1K materialer som fett, epoksy eller PU
1K måle- og blandemaskiner brukes til behandling av en komponent (eller en del) materiale. Dette kan være fett og tetningsmasse eller lim og lim som polyuretan, epoksy eller silikon.

Trykk-tid dispensering

  • Den enkleste og mest kostnadseffektive doseringsmetoden
  • Ventilen åpnes i en viss periode og materialet blir dispensert under trykk (trykk og strømningshastighet forblir konstant)
  • Lav sikkerhet og repeterbarhet
  • Passer for manuell måling av lim eller automatisk måling med lave kvalitetskrav

Volumetrisk utlevering

Det mest populære målingalternativet
Måling med hensyn til volumetrisk mengde

To muligheter:

  • tidsavhengig: nøyaktig definert volum brukes på et spesifikt sted
  • tidsuavhengig: volumet måles over en bestemt tidsperiode og en definert avstand eller område

Automatisk dispensering

Passer for applikasjoner med høye krav til sikkerhet og reproduserbarhet

2K METERING OG MIXING

2K måle- og blandemaskin

METER MIX® PAR 4CE: tokomponentmaskin for behandling av epoksy, PU eller silikon

2K måling og blanding er mer komplisert enn 1K måling fordi de to komponentene ikke bare måles og påføres, men også blandes før påføringen. Et gitt blandingsforhold må følges nøye, og blandingen må være perfekt homogen.

METER MIX® PAR 4CE from Norsecraft Tec AS : tokomponentmaskin for behandling av epoksy, PU eller silikon

METER MIX® PAR 4CE: tokomponentmaskin for behandling av epoksy, PU eller silikon

Denne prosessen er avhengig av en av to tilgjengelige teknologier:

  • stempelpumpe
  • girpumpeteknologi

DOSERINGSSYSTEMER

Trym Granerud Nygaard
Mobil: 986 39 282
trym@norsecrafttec.no