SKF LINCOLN – SENTRALSMØRING & SMØRETEKNIKK

INDUSTRI – OFFSHORE OG ANLEGGSMASKINER

 NORSECRAFT TEC AS 

Fagområdet prosjekterer, installerer og utfører service på alle typer smøresystemer.

Produktene kommer hovedsakelig fra SKF Lincoln, men mange løsninger er «skreddersøm» tilpasset den aktuelle maskinen og kunde.

Norsecraft Tec AS tilbyr sentralsmøreanlegg til alle typer for industri og anleggsmaskiner.

SKF Lincoln sentralsmøring og smøreteknikk fra Norsecraft Tec AS

SKF Lincoln sentralsmøring og smøreteknikk fra Norsecraft Tec AS

Hovedoppgaven for et sentralsmøresystem er å sørge for økt oppetid og betydelig redusert slitasje på maskineriet. På denne måten forlenger smøresystemet maskinens levetid og gir en høyere annenhåndsverdi ved et eventuelt salg av maskinen.

Våre progressive sentralsmøresystemer kan brukes alle typer små og mellomstore maskiner med spredte smørepunkter som krever varierende smøremengder.

Progressive sentralsmøresystemer består av en elektrisk fettpumpe, fordelere, slanger og ulike fittings for påføring av fett på ønsket område og måte.

Pumpen leverer smøremiddel til fordelingsblokkene med trykk opp til 550 bar, avhengig av pumpemodellen. Smøremidlet deles i jevne eller forhåndsdefinerte mengder avhengig av det enkelte smørepunktets fettbehov.

Et progressivt system kan dispensere en presis, tilmålt mengde smøremiddel til smørepunkter over lange avstander.

Våre sentralsmøresystemer gir kontinuerlig smøring så lenge pumpen er i drift. Når pumpen stanser, stopper stemplene til den progressive fordeleren i gjeldende posisjon. Når pumpen på nytt starter begynner sentralsmøresystemet å levere smøremiddel igjen, stemplene i fordelingsblokken fortsetter der de sist ble stanset og fortsetter å tilføre fett til de ulike utgangene.

VEI OG ANLEGG

Odd Egil Kolberg
Mobil 901 39 550
odd.egil@norsecrafttec.no

SERVICE OG SUPPORT SMØRESYSTEM

Cecilie Tørseth

Mobil:
90080944

salg@norsecrafttec.no

OFFSHORE OG INDUSTRI

Harald Gefle
Mobil 911 92 443
harald@norsecrafttec.no

Hege Korsgård
Ordrekontor
90600497
hege@norsecrafttec.no