SENTRALSMØRING & SMØRETEKNIKK

FOR OFFSHORE

SKF LINCOLN FRA  NORSECRAFT TEC AS 

Sentralsmøring-Offshore.-SKF-Lincoln-sentralsmøring-og-smøreteknikk-fra-Norsecraft-Tec-AS

Sentralsmøring-Offshore.-SKF-Lincoln-sentralsmøring-og-smøreteknikk-fra-Norsecraft-Tec-AS

Norsecraft Tec AS – Norges største aktør innen sentralsmøring og smøreteknikk for Norsk Offshore virksomhet.

Norsecraft TEC AS leverer nøkkelferdige løsninger som effektiviserer vedlikeholdet og vedlikeholds prosessene, samt forenkler og automatiserer produksjonsprosessene hos våre kunder.

Norsecraft TEC AS er markedsleder og leverer systemer til produsenter av utstyr, samt direkte til sluttbrukere i offshore markedet. Hovedsakelig pre-monteres utstyret ved vårt verksted, slik at kundene enkelt kan utføre installasjon selv. Vi utfører selvfølgelig montasje og service når det er ønsket. Montasje og service utføres av egne teknikere og eksterne samarbeidspartnere som dekker hele landet. Flere av våre teknikere har «Offshore sertifikat».

Markedsområdet Offshore fokuserer på leveranser av smøreutstyr og smøresystemer fra SKF / Lincoln.