SENTRALSMØRING & SMØRETEKNIKK

FOR INDUSTRI

SKF LINCOLN FRA  NORSECRAFT TEC AS 

Sentralsmøring Industri. SKF Lincoln sentralsmøring og smøreteknikk fra Norsecraft Tec AS

Norsecraft Tec AS – Norges største aktør innen sentralsmøring og smøreteknikk for Norsk Industri

Norsecraft Tec AS leverer nøkkelferdige sentralsmøreløsninger som sikrer vedlikeholdet og effektiviserer vedlikeholds prosessene i norsk industri. .

Norsecraft TEC AS har lang tradisjon fra industrien og våre leverandører er tunge industrielle partnere. Hovedsakelig monteres utstyret direkte ute hos kundene og systemene kan variere fra enkle til store og kompliserte systemer. Vi utfører montasje og service når det er ønsket. Montasje og service utføres av egne teknikere og eksterne samarbeidspartnere som dekker hele landet.

Markedsområdet Industri fokuserer på leveranser av smøreutstyr og smøresystemer fra SKF Lincoln.

Sentralsmøring av kjeder

SKF Lincoln kjedesmøring fra Norsecraft Tec AS

SKF Lincoln kjedesmøring fra Norsecraft Tec AS

Til tross for nye typer materiale og avansert teknologi, krever mange kjeder fortsatt smøring. Optimal sentralsmøring reduserer friksjon og påfølgende slitasje på kjeder. Norsecraft Tec leverer en rekke løsninger innen kjedesmøring. Utilstrekkelig smøring av et kjede vil resultere i for tidlig slitasje og kjedefeil. Konsekvensen er ofte svært dyr produksjonstiden reduseres.

  • Presis og effektiv smøring er en forutsetning for problemfri drift og lang driftstid på et kjede.
  • Fordeler med sentralsmøring av et kjede:
  • Øker levetiden til kjede
  • Minimer nedetid som resultat av utilstrekkelig smøring
  • Reduser energiforbruket
  • Reduser smøremiddelforbruket
  • Kjøling av hurtigkjørende kjeder
  • Reduksjon av støy

Sentralsmøring av for tog og jernbaneskinner

SKF Lincoln Sentralsmøring for tog og jernbaneskinner fra Norsecraft Tec AS

SKF Lincoln Sentralsmøring for tog og jernbaneskinner fra Norsecraft Tec AS

Skinnesmøring har vært en utfordring i mange år i områder med kurver eller tungt lastende tog og lignende. En slitasje som oppstår mellom hjulflensen forårsaker ofte høy og sjenerende lyd hvis den ikke smøres.

Støy oppstår som et resultat av den såkalte stikk-slip-effekten. Hjulets langsgående og laterale mikrobevegelser på skinneoverflaten forårsaker at hjulet kan vibrere, noe som igjen resulterer i høyfrekvens og sjenerende støy. Dette foregår hovedsakelig på indre kurvebane (low rail). I tillegg til støy, stikk-slipeffekt forårsaker glidebølger (slitasje) på den indre kurvebanen. Sentralsmøring kan redusere betydelig utfordringene med slitasje og støy, men krever forskjellig løsninger for ulike applikasjoner.

Norsecraft Tec AS leverer flere typer av sentralsmøring for skinnesmøring og kan gi råd, veiledning og skreddersydde løsninger.