SENTRALSMØRING & SMØRETEKNIKK

INDUSTRI – OFFSHORE OG ANLEGGSMASKINER

 NORSECRAFT TEC AS 

Fagområdet prosjekterer, installerer og utfører service på alle typer smøresystemer.

Produktene kommer hovedsakelig fra SKF Lincoln, men mange løsninger er «skreddersøm» tilpasset den aktuelle maskinen og kunde.

Norsecraft Tec AS tilbyr sentralsmøreanlegg til alle typer for industri og anleggsmaskiner.