Smøring

– Bilindustri
(livstidssmøring av komponenter, …)
– Annen produksjon
(smøring hvor kontroll av mengde er viktig, …)

Mulige Dopag system:

• Systemer for en-komponent materiale