Valg av smøremiddel: Forenklet kan smørefett beskrives som en olje fortykket med en egnet såpe. Fett har den fordelen fremfor olje at det holder seg på plass i smørestedet og ikke så lett renner bort. Smørefettets bruksegenskaper bestemmes av baseoljen, type av fortykningsmiddel og tilsetningsstoffer.

Sentralsmøring og smøreteknikk forbedret av Norsecraft Tec AS

Riktig smøring er avgjørende for optimal ytelse av roterende utstyr. Med mer enn 40% av vedlikeholdskostnadene forbundet med dårlig smøring, er det avgjørende å velge den rette smøreløsningen. Norsecraft Tec kan hjelpe deg uansett hvor du befinner deg i forbedringsprosessen ved å tilby skreddersydde løsninger for ditt utstyr.

Sentralsmøring er en kostnadseffektiv og bærekraftig løsning for maskiner og utstyr som gir en rekke fordeler. Den bidrar til å redusere slitasje og friksjon på maskindeler, forlenge utstyrets levetid, og redusere behovet for hyppige reparasjoner og vedlikehold. Regelmessig sentralsmøring øker også driftssikkerheten på maskinen og minsker risikoen for driftsstans og feil.

Tag Archive for: SENTRALSMØRING